OZNAKOWANIE I REKLAMA

Doradztwo w zakresie znakowania produktów spożywczych i tworzenia treści reklam zgodnych z wymogami prawa

Etykieta produktu spożywczego jest głównym źródłem wiedzy konsumenta na temat żywności i stanowi doskonały nośnik przekazu marketingowego. Przepisy prawa stoją jednak mocno na straży interesów odbiorców żywności, nakładając na producentów szereg obowiązków i obostrzeń. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów mogą być bardzo dotkliwe finansowo dla producentów, stąd tak istotny jest dostęp do specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny.

Centrum Znakowania Żywności pomaga poprawnie oznakować produkty, w tym:

  • dostosować aktualną etykietę do obowiązujących przepisów prawa
  • stworzyć nową etykietę dowolnego środka spożywczego, w tym żywności wzbogaconej, żywności dla określonych grup ludności (niemowląt, cukrzyków), żywności ekologicznej czy suplementów diety
  • ocenić prawidłowość ostrożnościowego deklarowania alergenów, wartości odżywczej, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • stworzyć treść e-etykiety, czyli informacji o produkcie spożywczym, sprzedawanym przez Internet
  • zweryfikować treść wszelkich materiałów o charakterze komercyjnym – reklam, ulotek, stron internetowych, w tym grafik oraz treści wskazujących na „czystą etykietą”, właściwości prozdrowotne i wysoką jakość
  • wskazać na ryzyko związane ze stosowaniem treści, które nie są precyzyjnie uregulowane przepisami prawa oraz opracować sposób ich obrony w razie sytuacji spornej z organami urzędowej kontroli żywności

UWAGA! Oceniając etykiety, analizujemy nie tylko zapisy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ale także wiele, wiele innych aktów prawa krajowego i unijnego! Właściwe opracowanie etykiety wymaga dogłębnej znajomości najnowszych wielu przepisów prawa oraz właściwej ich interpretacji.