DODATKI, AROMATY, ENZYMY

Dodatki do żywności, aromaty i enzymy to substancje stosowane w przemyśle spożywczym do otrzymywania produktów o pożądanych cechach jakościowych oraz w określonych celach technologicznych. Ich stosowanie oraz sposób deklaracji (również poza wykazem składników) określają stosowane przepisy prawa żywnościowego.

Centrum Znakowania Żywności pomaga producentom w:

  • weryfikacji możliwości stosowania określonych dodatków do określonych grup żywności
  • kategoryzacji środka spożywczego na potrzeby stosowania dodatków do żywności
  • prawidłowej deklaracji dodatków, aromatów i enzymów w wykazie składników oraz poza nim
  • ocenie kiedy deklaracja dodatku lub enzymu nie jest konieczna
  • wsparcie w oznakowaniu półproduktów dla przemysłu spożywczego (zastosowanie zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia)
  • prawidłowym stosowaniu deklaracji w rodzaju „bez glutaminianu sodu”, „nie zawiera barwników” itp.