OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE

Doradztwo w zakresie stosowania oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne to komunikaty wskazujące na szczególne, prozdrowotne walory produktów. Są bardzo chętnie wykorzystywane przez producentów, gdyż pozytywnie wpływają na postrzeganie oferowanych środków spożywczych przez konsumentów. Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest jednak ściśle regulowane przepisami prawa, które są mocno kontrowersyjne i w dużym zakresie niejednoznaczne.
Oświadczenia żywieniowe stanowią wszelkie deklaracje, które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że produkt charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą lub dietetyczną (np. „źródło błonnika pokarmowego”, „bez dodatku cukrów” itp.). Producenci mogą posługiwać się tylko oświadczeniami wymienionymi w odpowiednich aktach prawnych, po spełnieniu określonych warunków.
Oświadczenie zdrowotne stanowią wszelkie deklaracje, które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy zawartością danego składnika odżywczego w produkcie, a wpływem tego produktu na zdrowie człowieka, np. „Estry stanoli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi”.
By posługiwać się oświadczeniem zdrowotnym, jego treść musi zostać pozytywnie zweryfikowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i wpisana przez Komisję Europejską do odpowiedniego rejestru.

Centrum Znakowania Żywności pomaga w:

  • poprawnym stosowaniu dozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  • poprawnym stosowaniu oświadczeń z listy „oczekującej”
  • zbieraniu dowodów naukowych uzasadniających stosowanie oświadczeń zdrowotnych
  • poszukiwaniu rozwiązań dla możliwości korzystania z treści, których korzystanie leży na granicy prawa