OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE

SZKOLENIA

01. ZNAKOWANIE I PREZENTACJA ŻYWNOŚCI – ZASADY OGÓLNE

Szkolenie na żądanie - skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

Znakowanie żywności opakowanej

 • Przegląd przepisów krajowych i unijnych dotyczących etykietowania żywności.
 • Odpowiedzialność prawna za produkt i jego oznakowanie.
 • Nazwa środka spożywczego uregulowana prawnie.
 • Wymagane prawnie informacje towarzyszące nazwie.
 • Wykaz składników – jak poprawnie opracować?
 • Dodatki, aromaty i enzymy w wykazie składników.
 • Pominięcie komponentów w wykazie składników – zasada przenoszenia.
 • Oznaczenie ilościowe składnika (QUID).
 • Deklarowanie alergenów oraz przekazywanie informacji o możliwej obecności alergenów.
 • Znakowanie krajem pochodzenia – kiedy jest konieczne?
 • Pochodzenia podstawowego składnika a pochodzenie produktu – rozporządzenie UE nr 2018/775.
 • Inne obowiązkowe elementy etykiety (m.in. data minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, oznaczenia wynikające z przepisów o towarach paczkowanych itp.).


Znakowanie w zakresie wartości odżywczej

 • Treść obowiązkowej i dobrowolnej informacji o wartości odżywczej.
 • Zaakceptowanie prawnie metody wyznaczana wartości odżywczej żywności.
 • Zaokrąglenia wartości liczbowych oraz limity tolerancji – wytyczne Komisji Europejskiej.
 • Planowane zmiany w zakresie przekazywania informacji o wartości odżywczej (system FoPL).


Prezentacja i reklama żywności – treści dodatkowe

 • Jak bezpiecznie wyróżnić produkt spożywczy?
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w pigułce.
 • Kiedy produkt można nazwać „naturalnym”, „zdrowym”, „tradycyjnym”?
 • Oświadczenia negatywne, np. „bez konserwantów”, „bez glutaminianu”, „bez sztucznych barwników”, „bez laktozy” itp. – zasady stosowania.
 • Znakowanie żywności "zrównoważonej".


Znakowanie żywności nieopakowanej

 • Czym jest żywność nieopakowana?
 • Obowiązkowe elementy oznakowania żywności nieopakowanej.
 • Sposoby przekazywania informacji w przypadku żywności nieopakowanej.


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

 

02. WARTOŚĆ ODŻYWCZA W ETYKIETOWANIU ŻYWNOŚCI – SPOSÓB WYZNACZANIA I PREZENTACJI

Szkolenie na żądanie - skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

PROGRAM:

Znakowanie wartością odżywczą – aspekty prawne

 • Podstawowe definicje w kontekście informacji o wartości odżywczej.
 • Zakres i sposób przedstawiania obowiązkowych i fakultatywnych informacji o wartości odżywczej.
 • Informacja o wartości odżywczej żywności wzbogaconej.
 • Informacja o wartości odżywczej żywności opatrzonej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi.
 • Zwolnienia z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
 • Kontrola oznakowania w zakresie informacji o wartości odżywczej.


Sposoby wyznaczania wartości odżywczej żywności

 • Zaakceptowane prawnie metody wyznaczania wartości odżywczej – wyjaśnienie przepisów.
 • Analiza laboratoryjna – sposób interpretacji wyników, problemy praktyczne.
 • Bazy danych produktów spożywczych wykorzystywanych do celów znakowania – z których można i warto korzystać, jak odczytywać wartości, na co zwracać szczególną uwagę.
 • Metody obliczeniowe – dokładne omówienie schematu obliczeń w arkuszu Excel*.


Aspekty dodatkowe opracowywania deklaracji o wartości odżywczej

 • Zasady zaokrąglania wartości deklarowanych na etykiecie wg wytycznych Komisji Europejskiej.
 • Limity tolerancji dla wartości deklarowanych na etykiecie wg wytycznych Komisji Europejskiej.
 • Problemy związane z wyznaczaniem wartości odżywczej – zróżnicowanie surowca, rozbieżność wyników, niedostosowanie metody, brakujące dane.


Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą

 • Zasady powtarzania informacji o wartości odżywczej zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
 • System RWS - omówienie.
 • Planowane zmiany – obowiązkowy system znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania (Front of the Pack Labelling, FoPL).
 • System Nutri-Score w pigułce.


Zakończenie szkolenia

 • Wskazanie praktycznych przewodników dotyczących omawianych zagadnień.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

* Uczestnicy otrzymują autorski arkusz kalkulacyjny w formacie Excel z gotowymi formułami do wyliczania wartości odżywczej żywności.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

03. SYSTEM NUTRI-SCORE - ZASADY (AKTUALNY I NOWY ALGORYTM)

Termin szkolenia: 18.01.2022 r. / godz. 9:00-14:00

PROGRAM:

System Nutri-Score jako system znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania

 • Czym jest system Nutri-Score?
 • Czy i kiedy Nutri-Score stanie się system obowiązkowym?
 • Kto może stosować system Nutri-Score?
 • Co należy zrobić aby przystąpić do systemu Nutri-Score?
 • Jakie produkty mogą zostać oznaczone logo Nutri-Score?


Wyznaczanie Nutri-Score

 • Podstawowe zasady algorytmu Nutri-Score (aktualnego oraz nowego, który zostanie przyjęty w 2023 r.)
 • Wyznaczanie Nutri-Score krok po kroku (na przykładach)
 • Kalkulator i przewodniki dotyczące systemu Nutri-Score
 • Omówienie wybranych kwestii problemowych


Nutri-Score w praktyce rynkowej

 • Nutri-Score na półkach sklepowych
 • Nutri-Score w aplikacji dla konsumentów


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

04. DODATKI DO ŻYWNOŚCI, AROMATY, ENZYMY – ZASADY STOSOWANIA I ETYKIETOWANIA

Szkolenie na żądanie - skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

PROGRAM SZKOLENIA:

Substancje dodatkowe – zasady stosowania

 • Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności – konstrukcja, omówienie najważniejszych zapisów, śledzenie zmian.
 • Różnica między dodatkiem do żywności a substancją pomocniczą w przetwórstwie.
 • Poziomy stosowania dodatków (poziomy liczbowe, zasada quantum satis).
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący kategoryzacji środków spożywczych na potrzeby przepisów w sprawie dodatków.
 • Ocena możliwości i poziomów stosowania określonych dodatków – omówienie na praktycznych przykładach w jaki sposób korzystać z unijnej listy pozytywnej dodatków do żywności.
 • Przydatne narzędzie online do oceny możliwości stosowania dodatków.


Znakowanie dodatków

 • Prawidłowa nazwa i funkcja technologiczna dodatku.
 • Informacje dodatkowe wymagane w oznakowaniu (np. w przypadku stosowania substancji słodzących, alkoholi polihydroksylowych, barwników „z Southampton” i in.).
 • Pominięcie deklaracji dodatku w wykazie składników (zasada przenoszenia).
 • Barwniki vs żywność barwiąca.


Aromaty – zasady stosowania i oznakowania

 • Rodzaje środków aromatyzujących (m.in. ekstrakt jako preparat aromatyczny).
 • Dopuszczone sposoby znakowania aromatów.
 • Szczególne zasady znakowania aromatów naturalnych.
 • Przewodniki dotyczące stosowania i znakowania aromatów.


Enzymy – zasady stosowania i oznakowania

 • Przepisy w zakresie stosowania enzymów (i planowane zmiany).
 • Wytyczne dotyczące kwalifikacji enzymów jako substancji pomocniczych w przetwórstwie.
 • Stan prac nad wspólnotową listą enzymów.


Trend czystej etykiety a zasada rzetelnego informowania

 • Kiedy produkt można nazwać „domowym”, „tradycyjnym”, „naturalnym”?
 • Komunikaty negatywne (negative claims), czyli kiedy produkt można określić jako „bez konserwantów”, „bez barwników” itp.?
 • Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie ekstraktów stosowanych w celach technologicznych lub odżywczych (np. ekstrakty roślinne zastępujące substancje konserwujące, problem z ekstraktami CBD).


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

05. SUPLEMENTY DIETY – SKŁAD, OZNAKOWANIE, REKLAMA

Termin szkolenia: 15.03.2023 r. / godz. 9.00-14.00

Pojęcie suplementu diety

 • Definicja prawna suplementu diety – co może, a co nie może być kwalifikowane jako suplement?
 • Problematyka produktów z pogranicza – wyjaśnienie różnicy pomiędzy suplementem diety, żywnością powszechnego spożycia, FSMP, wyrobem medycznym a produktem leczniczym.


Skład suplementów diety

 • Witaminy i składniki mineralne – formy chemiczne, maksymalne poziomy stosowania.
 • Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety i inne wytyczne (np. w sprawie CBD).
 • Składniki zakazane w produkcji żywności oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 • Składniki roślinne – które i w jakiej formie mogą zostać dodane do suplementu diety.
 • Nowa żywność – definicja, unijny katalog, procedura autoryzacji i notyfikacji.
 • Stosowanie dodatków w suplementach diety – planowane zmiany.


Znakowanie suplementów diety

 • Elementy obowiązkowe w oznakowaniu suplementu diety.
 • Sposób deklaracji składników „czynnych” – praktyczne wskazówki.
 • Zasada rzetelnego informowania a prezentacja i reklama suplementów diety.


Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prezentacji i reklamie suplementów diety

 • Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 – ważne definicje, różnica między oświadczeniem zdrowotnym a oświadczeniem medycznym.
 • Ogólne i szczegółowe zasady stosowania oświadczeń.
 • Unijny rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
 • Lista oczekująca – czym jest i jak z niej skorzystać? Jak „rozszyfrować” numery ID botanicals?
 • Oświadczenia dotyczące ogólnych nieswoistych korzyści (z art. 10).
 • „Fit”, „superfood”, „wellness”, „detox” i podobne – czy to też oświadczenia?
 • Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych.
 • Kontrola oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – przykłady orzecznictwa.


Procedura notyfikacji suplementów diety

 • Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu – elektroniczny formularz GIS krok po kroku.
 • Niezbędne dane i dokumenty do wykonania zgłoszenia.
 • Korekta powiadomienia, postępowanie wyjaśniające.


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

06. ŻYWNOŚĆ PROZDROWOTNA – SKŁAD, OZNAKOWANIE, REKLAMA

Szkolenie na żądanie - skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

Kategorie żywności prozdrowotnej

 • Podział żywności o właściwościach prozdrowotnych (żywność wzbogacona, suplement diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała).
 • Istotne różnice pomiędzy kategoriami (na przykładach).
 • Problemy praktyczne związane z prawidłową kwalifikacją żywności prozdrowotnej.
 • Przegląd przepisów regulujących poszczególne rodzaje żywności prozdrowotnej.


Skład żywności wzbogaconej

 • Zasady wzbogacania żywności (rozporządzenie WE nr 1925/2006 oraz rozporządzenie krajowe).
 • Minimalne i maksymalne poziomy dodanych witamin i składników mineralnych.
 • Składniki roślinne – które mogą być składnikiem żywności?
 • Nowa żywność – definicja, unijny katalog, procedura autoryzacji i notyfikacji.


Znakowanie żywności prozdrowotnej

 • Elementy obowiązkowe w oznakowaniu suplementu diety.
 • Sposób deklaracji składników „czynnych” – praktyczne wskazówki.
 • Zasada rzetelnego informowania a prezentacja i reklama suplementów diety.


Reklama żywności prozdrowotnej

 • Zasady formułowania treści o charakterze marketingowym.
 • Komunikaty problemowe, np. „naturalny”, „zdrowy”, „na przeziębienie” – analiza przykładów z rynku.


Procedura notyfikacji żywności prozdrowotnej

 • Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu – jakich produktów dotyczy?
 • Elektroniczny formularz GIS krok po kroku.
 • Niezbędne dane i dokumenty do wykonania zgłoszenia.
 • Korekta powiadomienia, postępowanie wyjaśniające.


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

07. OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE W PREZENTACJI I REKLAMIE ŻYWNOŚCI

Termin szkolenia: 03.04.2023 r. / godz. 9.00-14.00

PROGRAM:

Ramy prawne stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

 • Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.
 • Ważne definicje, czyli jak odróżnić oświadczenie żywieniowe od oświadczenia składnikowego albo oświadczenie zdrowotne od oświadczenia medycznego.
 • Zasady ogólne stosowania wszystkich oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
 • System profili składników odżywczych.
 • Autoryzacja oświadczeń.


Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w etykietowaniu i reklamie

 • Dopuszczone oświadczenia żywieniowe i warunki ich stosowania.
 • Oświadczenia porównawcze.
 • Rodzaje oświadczeń zdrowotnych.
 • Warunki i ograniczenia stosowania oświadczeń zdrowotnych.
 • Unijny rejestr oświadczeń zdrowotnych.
 • Informacje towarzyszące oświadczeniom zdrowotnym.
 • Lista oczekujące (pending list) – czym jest i jak z niej korzystać?
 • Jak „rozszyfrować” numery ID botanicals?
 • Oświadczenia dotyczące ogólnych nieswoistych korzyści (z art. 10).


Praktyczne aspekty stosowania oświadczeń

 • Różnica między „efektem fizjologicznym”, a „efektem leczniczym”.
 • Kontrola oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – przykłady orzecznictwa.
 • Wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia oświadczeń zdrowotnych.
 • Żywność z oświadczeniami a limity tolerancji dla elementów informacji o wartości odżywczej.
 • Problematyka tzw. „beauty claims”.


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

08. ALERGENY POKARMOWE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – ASPEKTY PRAKTYCZE

Termin szkolenia: 26.04.2023 r. / godz. 9.00-14.00

Alergeny i substancje wywołujące reakcje nietolerancji jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności

 • Istota i skala problemu związanego z alergenami pokarmowymi.
 • Rodzaje nadwrażliwości pokarmowych – różnica między alergią, nietolerancją a celiakią.
 • Objawy nadwrażliwości pokarmowych.
 • Charakterystyka głównych alergenów pokarmowych.
 • Alergeny w świetle wymogów prawa oraz wymogów systemów jakości – przegląd.


Postępowanie z alergenami w zakładzie produkcyjnym

 • Identyfikacja źródeł alergenów.
 • Mapowanie alergenów.
 • Analiza zagrożenia związanego z alergenami.
 • Zasady postępowania z alerganami.
 • Proces mycia i dezynfekcji – walidacja pod kątem zanieczyszczenia alergenami.
 • Kontrola obecności alergenów na powierzchniach produkcyjnych i w wyrobie gotowym.
 • Analizy laboratoryjne i szybkie testy in situ w zarządzaniu alergenami.


Znakowanie w zakresie alergenów

 • Obowiązkowe znakowanie alergenów (żywność opakowania, żywność pakowana do bezpośredniej sprzedaży, żywność nieopakowania, żywność oferowana w restauracjach i cateringach, żywność sprzedawana na odległość).
 • Ostrożnościowe deklarowane alergenów (PAL - Precautionary Allergen Labelling).
 • Problematyka zanieczyszczeń krzyżowych i kryteriów akceptacji (wytyczne czeskie, system EU VITAL).
 • Żywność wegańska a alergeny krzyżowe pochodzenia zwierzęcego.
 • Komunikat „wolny od alergenów” i podobne – stanowisko IJHARS, wytyczne FSA.


Zakończenie szkolenia

 • Wskazanie praktycznych przewodników dotyczących omawianych zagadnień.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

09. PRODUKCJA ORAZ OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI DLA WEGETARIAN I WEGAN

Termin szkolenia: 10.05.2023 r. / godz. 9.00-14.00

Trend żywności dla wegetarian i wegan

 • Diety roślinne oraz flexitarianizm jako styl odżywiania dla zdrowia i planety (raport EAT-Lancet).
 • Żywność dla wegetarian i wegan a ślad środowiskowy.
 • Postawy Polaków wobec dań i produktów roślinnych


Wymogi dla żywności wegetariańskiej i wegańskiej

 • Ramy prawne dla żywności określanej jako odpowiednia dla wegetarian lub odpowiednia dla wegan.
 • Definicja żywności wegańskiej i wegetariańskiej (EUV-FoodDrinkEurope).
 • Skład żywności dla wegetarian i wegan – niedozwolone surowce, dodatki, substancje pomocnicze.
 • Ukryta zawartość składników odzwierzęcych (przydatne listy).
 • Wymogi produkcyjne dla żywności wegetariańskiej i wegańskiej.
 • Problem zanieczyszczeń krzyżowych składnikami pochodzenia zwierzęcego w żywności określanej jako odpowiednia dla wegan.
 • Wymogi ISO 23662:2021, standard BRCGS Plant-Based Global, V-label.


Prezentacja żywności dla wegetarian i wegan

 • Znaki graficzne w prezentacji produktów dla wegetarian i wegan.
 • Nazewnictwo produktów roślinnych, z uwzględnieniem analogów mięsa i nabiału.
 • Komunikacja prozdrowotna produktów przeznaczonych dla wegetarian i wegan.
 • „Negative claims” w marketingu produktów dla wegetarian i wegan w świetle prawa.


Komunikacja prośrodowiskowa produktów dla wegetarian i wegan

 • „Green claims” a zasada rzetelnego informowania.
 • Znakowanie śladem środowiskowym – istniejące systemy i planowana inicjatywa legislacyjna.
 • Greenwasching na przykładach z rynku.
 • Komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju.


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

10. STOSOWANIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO W PRAKTYCE

Termin szkolenia: 22.03.2023 r. / godz. 9:00 - 14:00

OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie w czasie rzeczywistym jak poruszać się po przepisach prawa żywnościowego, korzystając z funkcjonalności dwóch najważniejszych baz – systemu Eur-Lex dla prawa unijnego oraz ISAP dla prawa krajowego. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób odszukać najbardziej aktualną wersję, jak znaleźć zmiany oraz akty powiązane i w jaki sposób powoływać się na określone przepisy (na przy-kładach). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także narzędzia służące śledzeniu procesów legislacyjnych oraz podstawowe definicje z obszaru charakterystyki aktów prawnych.

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży spożywczej, w szczególności pracowników działów jakości oraz technologów, którym liczne przepisy prawa żywnościowego niezbędne są w codziennej pracy.

PROGRAM:
1. Charakterystyka i hierarchia aktów prawnych

 • Akty ustawodawcze i nieustawodawcze
 • Czym jest rozporządzenie unijne i czym różni się od dyrektywy?
 • Czym są unijne decyzje, zalecenia i opnie?
 • Czym jest ustawa i rozporządzenie krajowe? Czym rozporządzenie krajowe różni się od unijnego?

2. Struktura i przywoływanie aktów prawnych

 • Systematyka jednostek redakcyjnych aktów prawnych
 • Sposób oznaczania artykułu, ustępu, litery, punktu, podpunktu, tiretu itd.
 • Przywoływanie rozporządzeń i ustaw

3. Sposób korzystania z systemu Eur-Lex

 • Tekst opublikowany, akty zmieniające, wersja aktualna, wersje skonsolidowane
 • Widok wielojęzyczny
 • Obserwowanie dokumentów
 • Teksty dla których dokument stanowi podstawę prawną
 • Akty wykonawcze i delegowane oparte na danym dokumencie

4. Sposób korzystania z systemu ISAP

 • Tekst aktu, tekst ogłoszony, tekst jednolity, tekst ujednolicony – różnice
 • Akty zmieniające (objęte i nieobjęte tekstem ujednoliconym)
 • Powiązania z przepisami unijnymi 

5. Zmiany w przepisach

 • Narzędzia pomocne w śledzeniu zmian w przepisach prawa żywnościowego
 • Obserwatorium Legislacyjne Unii Europejskiej
 • Inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej – portal „Wyraź swoją opinię”
 • Notyfikacje „Commision at work”
 • Rządowe Centrum Legislacji

6. Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi

PO SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • komplet przydatnych linków związanych z tematyką spotkania
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej
 • możliwość indywidualnych konsultacji do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia (max. 1h)

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

11. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI ZRÓWNOWAŻONEJ - ZIELONY MARKETING W PRAKTYCE RYNKOWEJ

Termin szkolenia: Tylko w formule zamkniętej

OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych oraz wytycznych w zakresie możliwości wykorzystania tzw. „zielonej komunikacji” (oświadczeń środowiskowych) oraz komunikacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w prezentacji i reklamie żywności. Podczas szkolenie omówione zostaną m.in. takie pojęcia jak „zrównoważony”, „green claim”, „environmental claim”, „ślad środowiskowy”, „ślad węglowy” itp. Zaprezentowane zostanę także przykłady znakowania środków spożywczych hasłami dotyczącymi zmniejszonego wpływu żywności lub opakowań na środowisko (np. „100% do recyklingu”, „zrównoważone składniki”, „eco-friendly”, „carbon neutral” itp.), ethical claims oraz oznakowania graficzne typu „eco score” czy „planet score”. Uczestnicy dowiedzą się także o planowanych zmianach prawnych w oma-wianym zakresie.

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości i rozwoju, technologów, specjalistów z zakresu marketingu, a także inne osoby odpowiedzialne za weryfikację poprawności oznakowania środków spożywczych.

PROGRAM:
1. Planowane zmiany w zakresie komunikowania wpływu środków spożywczych na środowisko

 • Strategia „Od pola do stołu” w kontekście komunikacji prośrodowiskowej
 • Prace Komisji Europejskiej nad nowymi regulacjami w zakresie prezentacji śladu środowiskowego
 • Przykłady dobrowolnych inicjatyw (oznakowanie typu „eco-score”, „planet-score”


2. Aktualne wytyczne prawne w zakresie zielonego marketingu

 • Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych
 • Wytyczne Komisji Europejskiej i inne wytyczne branżowe


3. Oznakowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

 • Czym jest „sustainability claim” i czym różni się od „environmental claim”
 • Przykłady poprawnego i błędnego użycia oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • Systemy certyfikacji - światowe inicjatywy w zakresie promocji zrównoważonych wyborów


4. Komunikaty typu – biodegradowalny, kompostowalny – możliwości stosowania


5. Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi


PO SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • komplet przydatnych linków związanych z tematyką spotkania
 • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej
 • możliwość indywidualnych konsultacji do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia (max. 30 min)

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 290,- PLN (netto) / 1 os.

12. DEKLARACJA POCHODZENIA PRODUKTU I PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA - ZASADY

Termin szkolenia: Tylko w formule zamkniętej

Deklaracja w zakresie pochodzenia produktu

 • Definicja kraju / miejsca pochodzenia.
 • Zasady nabywania pochodzenia.
 • Obowiązkowa deklaracja pochodzenia zgodnie z przepisami wertykalnymi.
 • Sytuacje kiedy deklaracja pochodzenia jest obowiązkowa zgodnie z przepisami horyzontalnymi.
 • Jakie elementy etykiety są uznawane za wskazanie pochodzenia?
 • Czy adres podmiotu odpowiedzialnego wskazuje na pochodzenie produktu?


Składnik podstawowy

 • Czym jest składnik podstawowy środka spożywczego?
 • Czy produkt może mieć kilka podstawowych składników lub nie mieć ich wcale?
 • Kiedy należy deklarować pochodzenie podstawowego składnika?


Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika

 • Zakres stosowania rozporządzenia (UE) nr 2018/775.
 • Jak zadeklarować pochodzenia podstawowego składnika (dozwolone sformułowania)?
 • Co zrobić kiedy podstawowy składnik pochodzi z wielu państw?
 • Umiejscowienie deklaracji o pochodzeniu podstawowego składnika na etykiecie.
 • Zasady dotyczące widoczności (wielość czcionki).


Zakończenie szkolenia

 • Sesja pytań i odpowiedzi.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 290,- PLN (netto) / 1 os.

13. OZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI JAKO WOLNEJ OD GMO

Termin szkolenia: Tylko w formule zamkniętej

Żywność GMO w europejskim systemie prawa

 • Definicja żywności GMO.
 • Różnica pomiędzy produktem uzyskanym „z GMO” a wyprodukowanym „za pomocą GMO”.
 • Dozwolone w Unii Europejskiej uprawy GMO.
 • Status GMO produktów odzwierzęcych.
 • Podkreślanie nieobecności GMO a prawo unijne.

Oznakowanie żywności jako wolnej bez GMO w Polsce

 • Kiedy możliwe jest zastosowanie komunikatu „bez GMO”?
 • Które produkty można opisywać jako „wyprodukowane bez stosowania GMO”?
 • Dozwolone znaki graficzne w komunikowaniu nieobecności GMO w produkcie.
 • Dodatkowe wymogi przewidziane dla produktów wieloskładnikowych

Dokumentacja i kontrola

 • Obowiązki podmiotów wprowadzających żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO.
 • Wymagane dokumenty i badania laboratoryjne.
 • Jak udowodnić status składnika typu olej rzepakowy lub lecytyna sojowa?
 • Kontrole urzędowe oraz odpowiedzialność prawna za naruszenia


Zakończenie szkolenia

• Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 290,- PLN (netto) / 1 os.

14. AUDYTOR WEWNĘTRZNY IFS Food/BRCGS

Termin szkolenia: Tylko w formule zamkniętej

OPIS SZKOLENIA:

Pierwszy dzień, czas trwania od 8.30 do 17.00:

 • Przedstawienie i podsumowanie głównych zmian IFS wersji 7:
 • Zmiany w certyfikacji IFS Food wynikające z dostosowania wymagań standardu do normy nadrzędnej: ISO/ IEC 17065 oraz aktualnych wytycznych GFSI
 • Praktyczna interpretacja nowości i wprowadzonych zmian:

- Kultura Bezpieczeństwa Żywności
- Food defence
- Food fraud
- Ryzyko wystąpienia ciał obcych
- Analiza przyczyn
- Certyfikacja różnych typów zakładów produkcyjnych
- Procesy zlecane na zewnątrz

 • Od 281 do 237 wymagań: które wymagania standardu naprawdę zostały usunięte, a które tylko skonsolidowane i nadal będą wymagane podczas audytu?
 • Niezmiennie należy pamiętać o:

- właściwym zrozumieniu wymagań KO,
- analizie zagrożeń oraz ocenie ryzyk – w których punktach musi być ona dokumentowana, a w których nie,
- ocenie ryzyka vs analiza zagrożeń oraz ocena powiązanych ryzyk.

 • Omówienie dokumentowania wymagań standardu IFS wersja 7
 • Główne zagadnienia uwzględnione w wydaniu 8 normy BRCGS FOOD:

- wspomaganie rozwoju bezpieczeństwa produktów i kultury jakości w organizacji,
- umożliwienie pracownikom firmy poufnego zgłaszania nieprawidłowości,
- precyzowania wymogów dotyczących stref wysokiego ryzyka: high risk, high care, ambient high-care,
- rozszerzenie wymogów dotyczących monitorowania środowiska produkcyjnego - dla zakładów, które nie mają stref: high risk, high care, ambient high-care,
- zachęcania zakładów spożywczych do dalszego rozwijania i ciągłego doskonalenia systemów bezpieczeństwa i obrony żywności – konieczność przeprowadzenia udokumentowanej analizy obrony produktu przed celowym skażeniem (food defence),
- rozwinięcie wymagań dla nadzorowania produkcji zlecanej do podwykonawców,
- nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
- zapewnienia zrozumienia wytycznych dotyczących zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych,
- zapewnienia powszechnego stosowania i benchmarkingu Global Food Safety Initiative (GFSI).

Drugi dzień, czas trwania od 8.30 do 15.00:

 • Metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych:

- wstęp: zasady obowiązujące auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
- metodyki prowadzenia auditu:

> planowanie auditów i ustanawianie celów – w oparciu o procesy;
> listy pytań kontrolnych;
> prowadzenie auditu; tworzenie dokumentacji i prezentacja wyników auditu;
> podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
> stwierdzanie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy lub procedury.
> działania poauditowe

- warsztaty oparte na przykładowej dokumentacji, warsztaty auditowe w grupach:

> organizacja grup, przydział obszarów, listy pytań
> prowadzenie auditów w wyznaczonych obszarach

- ocena stwierdzonych niezgodności, tworzenie dokumentacji i prezentacja wyników auditu.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w formie elektronicznej z aktywnymi linkami do przydatnych materiałów dodatkowych.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

15. ROLA I ZADANIA DZIAŁU TECHNICZNEGO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Termin szkolenia: Tylko w formule zamkniętej

OPIS SZKOLENIA:

Czas trwania: 09:00-15:00

 • Wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością - deklaracje zgodności dla maszyn i urządzeń (znak CE - dużo za mało).
 • Przypomnienie wymagań norm IFS/ BRCGS w zakresie nadzorowania maszyn i urządzeń:

- sporządzanie harmonogramu przeglądów maszyn i urządzeń, dokumentowanie prac konserwacyjnych
- nadzorowanie serwisantów z firm zewnętrznych, wchodzących na teren produkcji
- postępowanie w trakcie awarii w toku produkcji - zabezpieczenie produkcji i produktu
- dokumentowanie prac związanych z usuwaniem awarii
- źródła ciał obcych w produktach: śrubki, smary, opiłki, nadzorowanie sprzętu drobnego, nadzorowanie szkła, drewna metalu w obszarach otwartego produktu - rola służb działu technicznego o rola działu technicznego w rozpatrywaniu reklamacji dotyczących produktów
- rola działu technicznego przy zapewnieniu szczelności zakładu (aspekt ochrony przed szkodnikami)
- nadzorowanie wentylacji i filtrów powietrza w sprężarkach
- kalibracja sprzętu kontrolno-pomiarowego: metaldetektory, wagi, termometry etc.
- nadzorowanie środków chemicznych wykorzystywanych przez dział techniczny

 • Wymagania dla strefy wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności zgodnie ze standardem BRCGS:

- przepływ surowców, personelu, opakowań - zapewnienie rozdziału stref
- zapewnienie nadciśnienia w strefie wysokiego ryzyka/ wysokiej ostrożności
- filtry powietrza odpowiednie dla stref wysokiego ryzyka/ wysokiej ostrożności.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

16 - ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA - NOWE RAMY PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI

Termin szkolenia: 17.01.2023 r. / godz. 9.00-15.00

OPIS SZKOLENIA:

Czas trwania: około 6 godzin

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawnymi i systemowymi aspektami produkcji oraz dystrybucji żywności ekologicznej.
Warsztaty dedykowane dla producentów i dystrybutorów produktów Rolnictwa Ekologicznego, podmiotów prowadzących działalność w charakterze podwykonawcy na rzecz innego podmiotu oraz zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Rolnictwa Ekologicznego. 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PRODUKTY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO - RAMY PRAWNE

 • aktualizacja przepisów od stycznia 2022 r. - zasady: produkcji, znakowania oraz postępowania z produktami ekologicznymi, regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848.
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej – co nowego dla producentów i dystrybutorów?
 • akty nadal pozostające w mocy prawnej,

2. CERTYFIKAT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

 • wymagane dokumenty
 • przebieg procesu certyfikacji,
 • nadzór nad certyfikatem (zasady kontroli urzędowych, uprawnienia jednostki certyfikującej).

3. DOKUMENTACJA JAKOŚCIOWA - CO POWINNA ZAWIERAĆ?

 • surowce i produkty,
 • warunki produkcji,
 • pakowanie, magazynowanie i transport produktów ekologicznych (pakowanie produktów i ich transport do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek, dokumenty towarzyszące, przyjmowanie produktów od innych jednostek i innych podmiotów gospodarczych, składowanie produktów),
 • obrót produktami rolnictwa ekologicznego,
 • import produktów rolnictwa ekologicznego.

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA POSIADANIA PRODUKTU NIEZGODNEGO Z ZASADAMI PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

 • odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawnych,
 • naruszenia i nieprawidłowości, sankcje.

5. ZNAKOWANIE PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

 • oznakowanie, reklama i prezentacja produktów rolnictwa ekologicznego – najczęściej popełniane błędy;
 • weryfikacja etykiet przez Jednostki Certyfikujące – co warto wiedzieć?

6. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI - OKIEM INSPEKTORA

 • wymagania kontrolne podmiotów zajmujących się produkcją, wprowadzaniem na rynek oraz importem produktów ekologicznych.

7. OMÓWIENIE ZAPYTAŃ NADESŁANYCH PRZED SZKOLENIEM.

8. DODATKOWE PYTANIA, PODSUMOWANIE, ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

17 - BRCGS Food wersja 9 – przegląd zmian

Termin szkolenia: 10.03.2023 r. / godz. 9.00-14:00/15.00

OPIS SZKOLENIA:

Czas trwania: około 6 godzin

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie skupia się na kompleksowym omówieniu zmian i nowości wprowadzonych w 9. wersji standardu BRCGS Food. Celem spotkania jest wskazanie uczestnikom obszarów wymagających aktualizacji w obec-nym systemie zarządzania jakością, by bez trudu przejść audyt według BRCGS Food wersja 9 (od 1 lutego 2023 r.).

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych we wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w oparciu o wymogi standardu BRCGS Food.

PROWADZĄCY:
Akredytowany, doświadczony audytor BRCGS Food / IFS Food.

PLATFORMA SZKOLENIOWA:
Zoom (instalacja oprogramowania nie jest wymagana)

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematyka szkolenia skupia się na zmianach w 9. wydaniu normy BRCGS:

 • Rola najwyższego kierownictwa w trakcie audytów certyfikujących BRCGS
 • Kultura Bezpieczeństwa Żywności
 • Znaczenie autentyczności oraz obrony żywności w przedsiębiorstwie i całym łańcuchu dostaw
 • Walidacja i weryfikacja planu HACCP
 • Zmiany wprowadzone w rozdziale 3. standardu, m.in. wymagania dotyczące zakupów, nadzorowania podwykonawców, audytów wewnętrznych
 • Zmiany wprowadzone w rozdziale 4. standardu, m.in.: przepływ produktu, wymagania dla materia-łów do kontaktu z żywnością, wymagania dla działu technicznego, nadzorowanie ciał obcych
 • Oświadczenia i łańcuch dostaw
 • Pierwotna konwersja zwierząt
 • Wymagania dla stref wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności
 • Wyroby handlowe, postępowanie audytowe
 • Audyty niezapowiedziane, audyty „blended”
 • Moduły dodatkowe
 • Postępowanie poaudytowe

SZKOLENIE ONLINE

Cena "Early Bird": 549,- PLN (netto) / 1 os. - przy zapisie do 7 dni przed szkoleniem

Cena regularna: 599,- PLN (netto) / 1 os.

 

18 - Kultura bezpieczeństwa żywności – warsztat praktyczny

Termin szkolenia: 24.03.2023 r. / godz. 9.00-15.00

OPIS SZKOLENIA:

Czas trwania: 6h, godz. 9:00 - 15:00

OPIS SZKOLENIA:
Celem spotkania jest przedstawienie idei kultury bezpieczeństwa żywności (KBŻ) oraz wymogów standardów GFSI (IFS, BRC GS) w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostaną nie tylko narzędzia służące do pomiaru poziomu KBŻ, ale przede wszystkim wytyczne do wdrożenia różnych elementów kultury bezpieczeństwa żywności. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, z dużą ilością „case studies”.

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych we wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, w tym kadry zarządzającej, technologów, pracowników działów jakości i laboratoriów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

PROWADZĄCY:
Akredytowany, doświadczony audytor BRCGS Food / IFS Food.

PLATFORMA SZKOLENIOWA:
Zoom (instalacja oprogramowania nie jest wymagana)

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematyka szkolenia skupia praktycznym podejściu do idei kultury bezpieczeństwa żywności:

 • Zjawisko „food crime” / „food pathology” oraz „new emerging risk”
 • Rozumienie znaczenia i zakresu współczesnego pojęcia bezpieczeństwa
 • Kultura i klimat organizacyjny
  • Kultura bezpieczeństwa żywności (KBŻ) i jej różne definicje
  • Klimat bezpieczeństwa żywności i jego różne definicje
 • Definiowanie kultury i polityki bezpieczeństwa żywności oraz identyfikacja czynników, które ją warunkują w organizacji
 • Czynniki, obszary i uwarunkowania wpływające na kulturę bezpieczeństwa żywności oraz zależności między nimi
 • Założenia, normy i wartości oraz artefakty kultury organizacyjnej w ujęciu ogólnym i na bazie przykładów przedsiębiorstw spożywczych
 • Dojrzałość i poziomy kultury bezpieczeństwa żywności
  • Ćwiczenie – identyfikacja zależności oraz sposoby priorytetyzacji czynników kultury bezpieczeństwa żywności
 • Plan działania i samoocena kultury bezpieczeństwa żywności
 • Przykłady narzędzi pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności
  • Ćwiczenie – ustalenie poziomu dojrzałości KBŻ własnej organizacji
 • „Just culture” i jej znaczenie dla bezpieczeństwa żywności
 • Przykłady narzędzi pomiaru
  • Ćwiczenie – próba oceny „just culture” w mojej organizacji

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 599,- PLN (netto) / 1 os.

PLATFORMA SZKOLENIOWA:
Zoom (instalacja oprogramowania nie jest wymagana)

19 - ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI NA RYNEK USA

Szkolenie na żądanie - skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych wymogów w zakresie znakowania środków spożywczych przeznaczonych na rynek USA, głównie w obszarze kompetencji FDA. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe przepisy i wytyczne związane z omawianą tematyką. W sposób szczególny zostaną uwzględnione aspekty, które różnią legislację amerykańską od unijnej.

UCZESTNICY:
Szkolenie skierowane jest do firm, które eksportują produkty spożywcze na rynek amerykański lub planują takie działanie w przyszłości. Spotkanie pozwoli zdobyć cenną wiedzę pracownikom działów jakości, działów prawnych i laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • 1. Przepisy w zakresie znakowania żywności przeznaczonej na rynek USA
  • Najważniejsze akty prawne i sposób poruszania się po eCFR
  • Podział kompetencji pomiędzy FDA i USDA-FSIS oraz sposób kontroli
 • 2. Ogólne zasady znakowania żywności (z naciskiem na wymogi FDA)
  • Nazwa środka spożywczego
  • Oznaczenie ilości netto
  • Wykaz składników (z uwzględnieniem substancji dodatkowych)
  • Znakowanie w zakresie alergenów
  • Treści dobrowolne (np. termin przydatności, QUID)
  • Wymogi dodatkowe dla produktów spoza USA
 • 3. Znakowanie wartością odżywczą
  • Różnice w definicjach dotyczących istotnych składników odżywczych (w porównaniu z przepisami UE)
  • Zakres i sposób prezentacji informacji o wartości odżywczej
  • Metodyka wyznaczania wielkości porcji produktu na podstawie RACC
  • Zaokrąglenia deklarowanych wartości liczbowych i limity tolerancji
 • 4. Prezentacja i reklama żywności - treści nieobowiązkowe
  • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – definicje i ogólne zasady stosowania
  • Inne wybrane komunikaty dobrowolne typu „gluten free”, „GMO free”, „wholegrain”, „healthy” itp.
 • 5. Zakończenie szkolenia
  • Dodatkowe pytania, podsumowanie.

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 699,- PLN (netto) / 1 os.

PLATFORMA SZKOLENIOWA:
Zoom (instalacja oprogramowania nie jest wymagana)